Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Phú Thái - Kim Thành - 30293511
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000720THPT Đồng Gia293 http://thptdonggia.haiduong.edu.vn
230000721THPT Kim Thành293 http://thptkimthanh.haiduong.edu.vn
330000722THPT Kim Thành II293 http://thptkimthanh2.haiduong.edu.vn
430000746THPT Phú Thái293 http://thptphuthai.haiduong.edu.vn
530000A08TT KTTH-HN-DN Dân lập Kim Thành293
630293901TT GDTX Huyện293
730293501THCS Lai Vu293 http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn
830293502THCS Cộng Hoà293 http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
930293503THCS Thượng Vũ293 http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn
1030293504THCS Cổ Dũng293 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn
1130293505THCS Tuấn Hưng293 http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn
1230293506THCS Việt Hưng293 http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn
1330293507THCS Kim Xuyên293 http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn
1430293508THCS Phúc Thành293 http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1530293509THCS Kim Lương293 http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn
1630293510THCS Kim Khê293 http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn
1730293511THCS Phú Thái293 http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn
1830293512THCS Kim Anh293 http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn
1930293513THCS Ngũ Phúc293 http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn
2030293514THCS Kim Đính293 http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn
2130293515THCS Kim Tân293 http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn
2230293516THCS Cẩm La293 http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn
2330293517THCS Bình Dân293 http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn
2430293518THCS Liên Hoà293 http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn
2530293519THCS Đồng Gia293 http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn
2630293520THCS Tam Kỳ293 http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn
2730293521THCS Đại Đức293 http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn
2830293401Tiểu học Lai Vu293 http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn
2930293402Tiểu học Cộng Hoà293 http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn
3030293403Tiểu học Thượng Vũ293 http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn
3130293404Tiểu học Cổ Dũng293 http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn
3230293405Tiểu học Tuấn Hưng293 http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn
3330293406Tiểu học Việt Hưng293 http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn
3430293407Tiểu học Kim Xuyên293 http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn
3530293408Tiểu học Quỳnh Khê293 http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn
3630293409Tiểu học Phúc Thành293 http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn
3730293410Tiểu học Kim Lương293 http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn
3830293411Tiểu học Kim Khê293 http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn
3930293412Tiểu học Phú Thái293 http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn
4030293413Tiểu học Kim Anh293 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn
4130293414Tiểu học Ngũ Phúc293 http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn
4230293415Tiểu học Quảng Đạt293 http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn
4330293416Tiểu học Kim Đính293 http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn
4430293417Tiểu học Kim Tân293 http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn
4530293418Tiểu học Cẩm La293 http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn
4630293419Tiểu học Bình Dân293 http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn
4730293420Tiểu học Liên Hoà293 http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn
4830293421Tiểu học Đồng Gia293 http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn
4930293422Tiểu học Kiến Đức293 http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn
5030293423Tiểu học Đại Xuyên293 http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn
5130293424Tiểu học Tam Kỳ293 http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn
5230293301Mầm non Cổ Dũng293
5330293302Mầm non Tuấn Hưng293
5430293303Mầm non Việt Hưng293
5530293304Mầm non Kim Xuyên293
5630293305Mầm non Lai Vu293
5730293306Mầm non Cộng Hoà293
5830293307Mầm non Thượng Vũ293
5930293308Mầm non Ngũ Phúc293
6030293309Mầm non Phúc Thành293
6130293310Mầm non Kim Lương293
6230293311Mầm non Kim Khê293
6330293312Mầm non Kim Anh293
6430293313Mầm non Kim Đính293
6530293314Mầm non Liên cơ293
6630293315Mầm non Phú Thái293
6730293316Mầm non Kim Tân293
6830293317Mầm non Cẩm La293
6930293318Mầm non Bình Dân293
7030293319Mầm non Liên Hoà293
7130293320Mầm non Đồng Gia293
7230293321Mầm non Đại Đức293
7330293322Mầm non Tam Kỳ293
 
Trưởng ban biên tập:Trần Thị Vân - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái - Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương - ĐT:03203720049
Web: http://kt-thcsphuthaihaiduong.edu.vn - Email: truongtrunghoccosophuthai@gmail.com